975 00 621/922 34 018/998 85 695

     

  • Solfilm

    Solfilm gir økt komfort, hindrer falming og sparer energi. Prisen på energi til oppvarming, air condition, avskjerming og lys har stor betydning for bygningens totale energikostnader. Om sommeren kan solen øke temperaturen med opp til 60%, mens 3M solfilm reduserer den økte solvarmen med opp til 77% og begrenser dermed bruken av air condition.
  • Sikkerhetsfilm

    Sikkerhetsfilm gir økt trygghet. Når glass knuses farer splinter i høy fart gjennom luften og utgjøre en risiko for alvorlig personskade og skader på inventar. 3Ms sikkerhetsfilmer sikrer mot slike skader. Forsøk viser at 3Ms sikkerhetsfilm kan holde det knuste vinduet samlet selv om det er utsatt for meget høyt trykk.